הקרב מתחיל
ברגע זה.

אתם מוכנים?

הזמינו מקום
ותתחילו להלחם

7, 4, 2, אש!